Alugastrin ® – poczuj ulgę, zapewnij ochronę.
Alugastrin ® to produkt o podwójnym działaniu – nie tylko usuwa zgagę ale też osłania podrażniony żołądek.
* Elmer GW. Probiotics: “living drugs”. Am J Health Syst Pharm. 2001 Jun 15;58(12):1101-9.
** Prof. Robert Benamouzig, Badanie kliniczne randomizowane, z podwójnie ślepą próbą; Szpital Avicenne, Francja, oddział hepatogastroenterologii, grudzień 2000.


© Bio-Profil Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, tel.: (22) 616 33 48KONTAKT